Szybki kontakt

63 242-08-96 telefon

62-500 Konin
ul. Z.Urbanowskiej 9

Logowanie

  Użytkownik:

  Hasło:

Historia Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Poznaniu rozpoczyna się w roku 1931 kiedy to w sądzie grodzkim formalnie zostaliśmy zarejestrowani jako Wojewódzki Instytut Rzemieślniczo-Przemysłowy.

Zadania, jakie nowopowstała placówka postawiła sobie w statucie sprowadzały się do kształcenia i dokształcania pod względem zawodowym osób pracujących w rzemiośle i drobnym przemyśle.

Działalność Instytutu Rzemieślniczo-Przemysłowego trwała do wybuchu II wojny światowej. Po wyzwoleniu Zakład wznowił swoja działalność 5 marca 1945 r. przyjmując kolejne nazwy: Ośrodek Dokształcania Zawodowego, Instytut Rzemieślniczo-Przemysłowy, Zakład Doskonalenia Rzemiosła i obecnie Zakład Doskonalenia Zawodowego. Celem statutowym było, jest i będzie kształcenie oraz doskonalenie zawodowe we wszystkich zawodach.

Lata 1945-1948 były niezmiernie trudne dla Zakładu, jeśli uwzględni się jego stan materialny, organizacyjny i kadrowy.

Następne lata działalności Zakładu potwierdziły jego bardzo ważną funkcję kształceniowo-wychowawczą w regionie, w zakresie oświaty dorosłych.

W latach 1945-1965 Zakład Doskonalenia Zawodowego przeszkolił ponad 70 tysięcy osób na różnego rodzajach kursach; m.in. wśród nich były kursy przygotowujące do egzaminów czeladniczych i mistrzowskich.

Był to efekt niezwykłej prężności organizacyjnej, co zaprocentowało w dalszych latach. Stymulatorem rozwoju naszego Zakładu było również wyczucie nowych potrzeb społecznych w oświacie dla dorosłych i wprowadzanie szkolenia kadr dla usług. Czego dowodem niech będzie ilość przeszkolonych słuchaczy w 70-leciu naszej działalności, a mianowicie ok. 1,5 min osób w różnego rodzaju formach kształcenia w tym również w szkołach. Oprócz pracy kształceniowej i wychowawczej Zakład prowadził działalność oświatową w dwóch własnych zasadniczych szkołach zawodowych (w Poznaniu i w Koźminie) oraz w warsztatach szkoleniowych (w Poznaniu, Luboniu, Koźminie, Wronkach, Jarocinie, Odolanowie i Trzcielu).

Obecnie ZDZ jest silną organizacją stowarzyszeniową w pełni samofinansującą się, mającą oparcie w prężnie działających władzach statutowych.

Na terenie Wielkopolski działa 5 centrów kształcenia zawodowego (w Poznaniu, Kaliszu, Koninie, Lesznie i w Pile). Każde centrum posiada własną bazę szkoleniową, dobrze wyposażoną w sale wykładowe i pomoce dydaktyczne. Centra te posiadają swoje ośrodki i punkty kształcenia. Posiadamy również w chwili obecnej trzy warsztaty szkoleniowe w Luboniu, Koźminie i we Wronkach.

Zakład nasz za osiągnięcia w sferze szkoleniowej, produkcyjnej i wychowawczej został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi i Honorową Odznaką za zasługi w rozwoju woj. poznańskiego. W roku 2000 za naszą pracę zostaliśmy wyróżnieni zaszczytnym certyfikatem "Dobre bo Polskie".